ЯК ЗАСНУВАТИ ПРЕДСТАВНИЦТВО (ФІЛІЮ) У ПОЛЬЩІ

Відповідно до законодавства Польщі, юридична особа –підприємець, нерезидент, за правилом взаємності, може заснувати представництво (філію) у Польщі з метою ведення підприємницької діяльності.

Вихідні дані для реєстрації філії:
✔  Місце діяльності і адреса філії;
✔  Положення про філію, керівний та наглядовий орган;
✔  Персональні дані (включно з ідентифікацією особи (Profil Zaufany), Номер соціального страхування – PESEL), адресу в Польщі керівника/представника філії;
✔  Обсяги та види діяльності відповідно до Польської класифікації видів підприємницької діяльності (NACE).
🧾Діяльність філії не може виходити за межі діяльності іноземного головного підприємства.

Філія повинна мати адресу в Польщі. У випадку постановки на податковий облік в податковій інспекції необхідно подати відповідний документ (наприклад, договір оренди) , який додається до відповідної заяви.

Для реєстрації філії підприємства-нерезидента в Польщі необхідні документи:

  1. Рішення відповідного органу управління іноземного підприємства про створення філії і її адреса діяльності;
  2. Рішення про призначення особи, уповноваженої представляти іноземне підприємство в філії;
  3. Зразок підпису особи, уповноваженої представляти підприємство-нерезидента в філії, засвідчене нотаріально;
  4. Засвідчена копія Статуту іноземного підприємства з належним перекладом. Зверніть увагу, що копія Статуту повинна бути засвідчена нотаріально, і переклад на польську повинен бути виготовленим уповноваженим перекладачем (присяжний перекладач – в Польщі);
  5. Виписка з відповідного реєстру іноземного підприємства з належним перекладом – зверніть увагу, що оригінал виписки з реєстру є обов’язковим, переклад на польську повинен бути підготовленим присяжним перекладачем.
  6. Відповідна довідка про те, що між країною реєстрації іноземного підприємства і Польщею виконується правило взаємності (в рамках ЄС, існування взаємності походить з  Договору про ЄС).

Юлія Шевцова

Poprzedni post

Następny post