Prawo spółek, M&A, podatki

  W ramach naszej praktyki wsparliśmy już ponad 500 firm, zajmując się takimi sprawami jak:

  • zakładanie i likwidacja spółek
  • przejmowanie spółek (umowy nabycia udziałów/akcji oraz nabycie przedsiębiorstwa)
  • kompleksowe doradztwo w zakresie spraw korporacyjnych
  • raporty due diligence
  • tworzenie oddziałów i przedstawicielstw
  • rejestracja fundacji i stowarzyszeń
  • obsługa administracyjna spółek (koordynacja walnych zgromadzeń oraz posiedzeń zarządów i rad nadzorczych)
  • rejestracja nowych danych w rejestrze firmy
  • gotowe spółki na sprzedaż (shelf companies), zarówno z historią, jak i zupełnie czyste

  Nasi prawnicy pracują na co dzień z doradcami podatkowymi w zakresie optymalizacji struktur korporacyjnych zarówno w Polsce, jak i globalnie. Doradztwo to obejmuje zarządzanie majątkiem osobistym (wealth management).

  Nieruchomości i inwestycje

   Nasza główna praktyka koncentruje się na doradztwie dla centrów handlowych, w tym planowaniu inwestycji, zarządzaniu i komercjalizacji – do tej pory przygotowaliśmy lub opiniowaliśmy ponad 2000 umów najmu!

   Nasze doradztwo obejmuje:

   • nabywanie i sprzedaż nieruchomości komercyjnych i przemysłowych
   • umowy deweloperskie i budowlaneff
   • audyty nieruchomości (due diligence)
   • Projekty M&A obejmujące nieruchomości
   • doradztwo inwestycyjne, zarówno w projektach typu greenfield, jak i brownfield
   • umowy depozytowe typu escrow
   • pomoc w projektach venture capital

   Fintech, bankowość i finanse

   W ostatnich czasach nasza główna praktyka koncentruje się wokół kryptowalut i ICO. Nasi prawnicy rozwinęli w tym zakresie specjalistyczną wiedzę, pogłębiając w ten sposób wcześniej zdobyte doświadczenie w bankowości i finansach. Nasz obszar usług obejmuje:

   • doradztwo w planowaniu projektów inwestycyjnych
   • opiniowanie rozwiązań kredytowych
   • opracowywanie umów kredytowych i umów pożyczek
   • koordynowanie procesu emisji obligacji komercyjnych
   • planowanie podatkowe
   • negocjowanie warunków umów
   • przygotowywanie produktów bankowości detalicznej – opracowywanie regulaminów i powiązanej dokumentacji
   • reprezentowanie banków w sporach sądowych
   • pomoc w zawieraniu transakcji z zakresu bankowości korporacyjnej, w tym w kwestii kredytów i zabezpieczeń
   • bancassurance
   • umowy dystrybucyjne dotyczące funduszy inwestycyjnych
   • przygotowywanie regulacji z zakresu ICO
   • doradztwo w zakresie kontraktów opartych na blockchainie

   Posiadamy długoterminową umowę na nasze usługi z jednym z wiodących globalnych banków.
   Kancelaria pomaga również spółkom emitującym obligacje, papiery komercyjne lub  przygotowującym IPO na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

   Negocjacje, spory sądowe, upadłość

   Koordynujemy negocjacje:

   • przy omawianiu warunków dotyczących wszelkich rodzajów umów
   • na sali sądowej
   • pomiędzy udziałowcami i partnerami biznesowymi
   • walcząc o odszkodowanie od ubezpieczycieli, zarówno w Polsce jak i za granicą.

   Nasze zaangażowanie w charakterze negocjatorów sprawdza się jako wartość dodana dla Klientów, dlatego nieustannie dopracowujemy nowe techniki i autorskie metody.

   Jeśli chodzi o spory sądowe, zgromadziliśmy bardzo bogate doświadczenie obejmujące:

   • najprostsze sprawy, jak ściąganie długów
   • skomplikowane postępowania z udziałem licznych biegłych sądowych, w takich sprawach jak własność intelektualna, budownictwo, ochrona konkurencji, międzynarodowa sprzedaż towarów, spory korporacyjne, bankowość, błędy medyczne
   • spory korporacyjne w stylu „przeciągania liny”
   • zniesławienia, w tym przeciwko prasie
   • arbitraż
   • reprezentowanie klientów przed Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym, także w przypadkach precedensowych.

   Zawsze pomagamy Klientom w dokonywaniu wyboru między polubownym rozwiązaniem sprawy a wystąpieniem na drogę sądową. Zgodnie z naszą filozofią staramy się wykorzystywać wszystkie możliwe metody ochrony interesów naszych Klientów bez konieczności ponoszenia kosztów oraz ryzyka związanych z procesem.

   Ubezpieczenia i odszkodowania

   Często pomagamy w negocjacjach i postępowaniach dotyczących roszczeń ubezpieczeniowych. Nasze doświadczenie obejmuje:

   • zakończone sukcesem negocjacje z firmami ubezpieczeniowymi
   • doradztwo dla sądów angielskich dotyczące stosowania prawa polskiego (występowanie w roli biegłego sądowego)
   • przygotowywanie ugód pozasądowych
   • reprezentowanie klientów w sporach przeciwko ubezpieczycielom, w tym na arenie międzynarodowej

   Prawo pracy

   Kancelaria zapewnia wsparcie zarówno przy opracowaniu standardowej dokumentacji z dziedziny prawa pracy (umowy o pracę, regulaminy, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie konkurencji), ale także uczestniczy w negocjacjach pracodawców i związków zawodowych oraz reprezentuje pracodawców przed sądami pracy. Pomagamy także zagranicznym menedżerom i pracownikom w procedurze uzyskiwania zezwoleń na wykonywanie pracy w Polsce.

   Gotowe spółki, wirtualne biuro

   Z własnego doświadczenia wiemy jak bardzo liczy się wygoda i uproszczenie skomplikowanych procedur w prowadzeniu działalności. Rejestracja nowych spółek w polskiej rzeczywistości jest procesem czasochłonnym, dlatego inwestorom którzy chcą ułatwić sobie start oferujemy gotowe spółki.

   Dla jeszcze większego ułatwienia proponujemy również adres rejestrowy w biurze kancelarii. Zapewniamy warszawski, prestiżowy adres przy minimum formalności, bez konieczności podpisywania długoterminowych umów, kaucji. Zapraszamy zagranicznych inwestorów i polskie firmy.

   Na podobnych zasadach jesteśmy w stanie zapewnić nabycie gotowej spółki lub utworzenie nowej także w innych jurysdykcjach, np. w Rosji, Czechach, Słowacji, Panamie, Brytyjskich Wyspach Dziewiczych itd.

   Zarządzanie majątkiem (Family Office)

   Zajmujemy się ochroną prawną majątku przedsiębiorców i ich rodzin, które pragną go bezpiecznie ulokować. Pomagamy tworzyć struktury własnościowe, w Polsce i za granicą, wykorzystujące różne typy spółek, funduszy, czy też trustów.

   Pomagamy zoptymalizować podział lub upłynnienie majątku pod względem podatkowym.

   Chcesz wiedzieć więcej?

   lub

   MORAWSKI & WSPÓLNICY
   KANCELARIA PRAWNA
   Al. Jana Pawła II 80/138
   Babka Tower
   00-175 Warszawa
   tel. +48 22 250 11 22
   tel. +48 22 635 87 57
   fax +48 22 250 11 26
   fax +48 22 636 01 87
   info@morawski.eu

   Przyjmujemy płatność w Bitcoinach

   Pro bono wspieramy: