Artykuły do Pobrania:

ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIEBIORCY W POLSCE

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W POLSCE

ZAŁOŻENIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

RAMY PRAWNE PROJEKTÓW ZWIĄZANYCH Z ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII W POLSCE

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO

PRZEKSZTAŁCENIE JEDNOOSOBOWEGO PRZEDSIĘBIORCY W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ – PODSTAWOWE INFORMACJE

UTWORZENIE PRZEDSTAWICIELSTWA LUB ODDZIAŁU (FILII) SPÓŁKI ZAGRANICZNEJ W ROSJI

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PRACE DLA CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM ROSJI

CZERPAĆ KORZYŚCI Z WALORÓW UŻYTKOWYCH WYNALAZKÓW

SPRZEDAZ PALIW CIEKLYCH: KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD KONCESJI

SKUTECZNOŚĆ PRZENIESIENIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE