Praktyka stosowania blokady konta bankowego i wstrzymania transakcji

Coraz częściej zdarza się, że banki wstrzymują transakcje, a także blokują całkowicie rachunki bankowe, zarówno prywatne jak i firmowe, wyrządzając daleko idące szkody. Powodem nałożenia takiej blokady może być nawet zupełnie bierne i przypadkowe zaangażowanie w...

Sądy pokoju – panaceum na zapaść wymiaru sprawiedliwości?

W Sejmie niedawno rozpoczęły się prace nad prezydenckim projektem ustawy o sądach pokoju z listopada 2021 r., która według zamierzeń projektodawcy ma odciążyć system wymiaru sprawiedliwości poprzez wprowadzenie najniższego szczebla w strukturze sądownictwa – sądów...