Nowe Trendy w Nieruchomościach i Inwestycjach 2023

21 lutego 2023 uczestniczyliśmy w konferencji „Nowe Trendy w Nieruchomościach i Inwestycjach 2023” organizowanej przez Best Business Network (ukraińsko-europejski hub biznesowy). W trakcie forum omawiano kwestie związane z rynkiem nieruchomości na całym...

Zostaliśmy przyjaciółmi Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

W lutym zostaliśmy członkami Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, która jest  centrum wiedzy, wsparcia, inspiracji oraz wymiany doświadczeń i kontaktów, które służą rozwojowi polsko-ukraińskiej współpracy.PUIG stwarza zrzeszonym w niej firmom możliwość...

Fundacja rodzinna – nowy sposób zarządzania majątkiem

W polskim Parlamencie nadal trwają intensywna prace nad niezwykle oczekiwaną przez przedsiębiorców, którzy planują w najbliższym czasie zmianę pokoleniową w swoich biznesach, ustawą o fundacji rodzinnej. Na czym zatem polega rewolucja w zarządzaniu majątkiem...