Zostaliśmy przyjaciółmi Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

W lutym zostaliśmy członkami Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, która jest  centrum wiedzy, wsparcia, inspiracji oraz wymiany doświadczeń i kontaktów, które służą rozwojowi polsko-ukraińskiej współpracy.PUIG stwarza zrzeszonym w niej firmom możliwość...