ZASADY WSPÓŁPRACY

 

 

 

Przed rozpoczęciem współpracy Klienci chcą zawsze wiedzieć, jaki będzie koszt obsługi prawnej. Dbamy o pełną przejrzystość zasad rozliczeń finansowych z Klientami, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że jakiekolwiek nieporozumienie w tym zakresie może niepotrzebnie popsuć nawet najlepsze stosunki.

 

 

Uważamy, że najbardziej obiektywną metodą wyceny naszej pracy jest jej rozliczanie w oparciu o ilość czasu poświęconego danej sprawie. Dlatego obciążamy Klientów wyłącznie za czas poświęcony ich sprawom, według stawek za godzinę pracy danej osoby, które różnią się w zależności od doświadczenia i stopnia specjalizacji. Czas poświęcony sprawom Klienta jest rejestrowany z dokładnością do 1/10 godziny (6 minut) i rozliczany jest na podstawie sprawozdań dołączanych do każdej faktury.

 

 

Dbamy, aby nasze wynagrodzenie było skalkulowane w sposób rozsądny. Stawki godzinowe mają zastosowanie wyłącznie do pracy merytorycznej, takiej jak praca z dokumentami, udział w spotkaniach, negocjacje, zastępstwo procesowe, doradztwo, konkretna praca koncepcyjna, itp. Klient ponosi także standardowo koszt jedynie 50% czasu spędzonego w dłuższych podróżach.

W interesie Klientów stosujemy także specjalne stawki za pracę sekretarską poświęconą prostym czynnościom, takim jak kompletowanie dokumentów danej transakcji lub sprawy sądowej, przygotowanie standardowej korespondencji lub dokumentacji oraz wsparcie przy redakcji dokumentów.

Staramy się być elastyczni i – na życzenie Klienta – jesteśmy skłonni umówić się co do ryczałtowego wynagrodzenia z tytułu konkretnego zlecenia. Ponadto, w przypadku świadczenia usług w znacznym wymiarze czasu, jesteśmy gotowi stosować rabaty nawet do 15%.

Szczegółowe warunki współpracy zostają zawsze określone w umowie lub zaakceptowanym przez Klienta zleceniu.

Chcesz wiedzieć więcej?

MSP

Kancelaria wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie bieżącej obsługi. Zdając sobie sprawę, iż koszt obsługi prawnej może nieraz zniechęcać do korzystania z usług specjalistów, kancelaria proponuje specjalne zasady obsługi prawnej małych i średnich przedsiębiorstw. W przypadku zapotrzebowania na regularną obsługę standardowych kwestii prawnych, kancelaria jest gotowa zapewnić stałą pomoc prawną w zakresie określonym w podpisywanej z Klientem umowie, na podstawie stałego miesięcznego ryczałtu.

 

MORAWSKI & WSPÓLNICY
KANCELARIA PRAWNA
Al. Jana Pawła II 80/138
Babka Tower
00-175 Warszawa
tel. +48 22 250 11 22
tel. +48 22 635 87 57
fax +48 22 250 11 26
fax +48 22 636 01 87
info@morawski.eu

Przyjmujemy płatność w Bitcoinach

Pro bono wspieramy: