Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych – prawo holdingowe, cz. III

Część III W poprzednich wpisach dotyczących nowelizacji Kodeksu spółek handlowych pisaliśmy o: (i) genezie potrzeby uregulowania działalności grup kapitałowych; (ii) definicji grupy podmiotów, których mogą dotyczyć regulacje Prawa holdingowego wprowadzone przez...

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych – prawo holdingowe, cz. II

Część II W pierwszej części  poświęconej zmianom wprowadzonym nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, dotyczącą przede wszystkim tzw. Prawa holdingowego, opisaliśmy genezę potrzeby uregulowania funkcjonujących od lat na polskim rynku grup kapitałowych oraz wskazaliśmy,...

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych – prawo holdingowe, cz.I

Już od 13 października 2022 r. zacznie obowiązywać nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, wprowadzająca m.in. tzw. Prawo holdingowe. Jakich zmian należy się spodziewać i kogo będą one dotyczyć dowiecie się Państwo z tego artykułu i z kolejnych wpisów na naszym blogu....

Kiedy przedsiębiorca kupuje na prawach konsumenta

Z początkiem roku weszły w życie przepisy tzw. Pakietu Przyjazne Prawo. Wśród wprowadzonych zmian największe emocje wzbudziło przyznanie uprawnień o charakterze konsumenckim przedsiębiorcom występującym w roli nabywców towarów lub usług. Zakres zastosowania...

Egzekucja orzeczeń sądów państw członkowskich UE w Polsce

Egzekucja należności zasądzonych wyrokiem zagranicznego sądu w praktyce okazuje się dla wierzycieli nie lada wyzwaniem. Mimo że przepisy UE regulują kilka rodzajów postępowań sądowych i szczegółowo opisują procedurę wykonywania orzeczeń sądów państw członkowskich w...