Bartłomiej Małkiewicz – nowy aplikant adwokacki

Bartek Małkiewicz – nasz dobry kolega i świeżo upieczony aplikant adwokacki! 

Z dumą oznajmiamy, że Bartek, który z Morawski & Partners International Lawyers związany jest od ponad 2 lat, w zeszłym tygodniu złożył ślubowanie pieczętujące przystąpienie do warszawskiej Izby Adwokackiej. Gwoli dokładności, Bartek ślubował: 

“w swej pracy aplikanta adwokackiego przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej”

Jak się już rzekło, znamy Bartka nie od dziś, dlatego jesteśmy przekonani, że Bartek ślubowanie wypełni czynem, ze wszystkich sił będzie się przyczyniał do ochrony praw i wolności, tudzież cnót wszelakich, a jeśli dać mu trochę czasu, to także przyczyni się, a jakże, do umocnienia porządku prawnego.

Sukces Bartka zyskuje nowego wymiaru, jeśli zważyć, że w tym roku w Warszawie na 910 zdających egzamin na aplikację wynik pozytywny uzyskało jedynie 386 osób. 

Warto wiedzieć, że mimo młodego wieku Bartek zyskał już miano uznanego administratywisty i konsekwentnie przygotowuje się do otwarcia przewodu doktorskiego w zakresie prawa administracyjnego. Dzięki odbyciu blisko rocznego szkolenia na Uniwersytecie w Utrechcie, Bartek zyskał cenną międzynarodową perspektywę na wiele aspektów, które występują w obsłudze naszych zagranicznych klientów.

Bartek jest także docenianym prelegentem na konferencjach naukowych i biznesowych.

Cenimy Bartka nie tylko za wiedzę, ale także za pozytywną energię oraz zawsze pomocną postawę, dzięki której udaje się nam, na ogół 😀, kończyć pracę przed 17:00, a czasami nawet skorzystać z dobrodziejstw home office 😉

Życzymy Bartkowi wielu sukcesów zawodowych, realizacji ideału work-life balance, oraz dobrego czasu w naszym zespole!

Poprzedni post

Następny post