Praktyka stosowania blokady konta bankowego i wstrzymania transakcji

Coraz częściej zdarza się, że banki wstrzymują transakcje, a także blokują całkowicie rachunki bankowe, zarówno prywatne jak i firmowe, wyrządzając daleko idące szkody. Powodem nałożenia takiej blokady może być nawet zupełnie bierne i przypadkowe zaangażowanie w...

Echa Omnibusa

Z początkiem roku weszły w życie istotne zmiany prawa dotyczące polskiego rynku e-commerce oraz ochrony konsumenta.  Polska dokonała wreszcie implementacji dyrektywy Omnibus, towarowej i usługowej. Pomimo upływu już ponad miesiąca od wejścia w życie tego pakietu...