Za wydanie niezgodnej z prawem decyzji administracyjnej można żądać odszkodowania

Dziś WSA uchylił już CZWARTĄ kolejną decyzję Wójta jednej z podwarszawskich gmin w sprawie warunków zabudowy. W tej sprawie jak w soczewce skupiają się problemy polskiej administracji: NSA i WSA uchylają kolejne decyzje, a Gmina nic sobie z tego nie robi, wykorzystując ciągle te same analizy i od pięciu lat powielając tę samą decyzję. Warto jednak pamiętać, że za wydanie niezgodnej z prawem decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 4171 § 2 Kodeksu cywilnego, od organu administracji można żądać odszkodowania. Orzeczenie sądu administracyjnego uwzględniające – jak w niniejszej sprawie – skargę na decyzję, otwiera drogę do takiego żądania.

Adam Morawski

Poprzedni post

Następny post