Nowości w KRS

Od 1 grudnia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która ma na celu przyspieszenie procesu rejestrowania spółek kapitałowych w ramach „jednego okienka”. Zmiana polega na tym, że do wniosku o rejestrację podmiotu nie trzeba już załączać formularzy zgłoszeniowych NIP i REGON. Wystarczy, że we wniosku wskażemy, czy spółka kapitałowa w organizacji wystąpiła o uzyskanie numeru NIP lub numeru identyfikacyjnego REGON. Jeżeli spółka nie uzyskała tych numerów, sąd rejestrowy po jej zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców, zwróci się do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej z wnioskiem o ich nadanie. Numer NIP i numer identyfikacyjny REGON są automatycznie zamieszczane w rejestrze przedsiębiorców, a podmiotowi jest doręczane zaświadczenie o dokonaniu tego wpisu. Tyle co do teorii… Praktyka z kolei pokazuje, że procedura „jednego okienka” wcale nie jest szybsza. Od momentu rejestracji spółki z o.o. w rejestrze przedsiębiorców, czekamy kolejne 7 dni na uzyskanie numeru NIP, a na numer REGON – jeszcze nie wiemy… (ostatnia spółka, którą zgłaszaliśmy wg nowych przepisów została zarejestrowana 15 grudnia, a REGONU jak nie było tak nie ma). Jeżeli natomiast przed złożeniem wniosku o rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców spółka w organizacji wystąpi oddzielnie z wnioskami o nadanie numeru REGON i numeru NIP, to jest w stanie otrzymać je w ciągu, odpowiednio, jednego i trzech dni. Autor: Justyna Bartnik

Poprzedni post

Następny post