Rewolucja w prawie konsumentów

Już 25 grudnia tego roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, implementujące dyrektywę europejską 2011/83/UE.  Z tym dniem przestaną obowiązywać ustawy: 1) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, oraz 2) o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Nowelizacja przepisów konsumenckich będzie dotyczyła m.in. sposobu składania zamówień online,zasad odstąpienia od umowy, zwrotu towaru czy sposobu przekazania informacji użytkownikom. Najważniejsze zmiany wynikające ze zmian prawa  konsumenckiego to m.in.: – wydłużenie terminu na odstąpienie od umowy do 14 dni – wyłączenie ukrytych opłat i kosztów przy transakcjach internetowych – brak dopłat za korzystanie z kart kredytowych i infolinii -zmiany w procedurze zamawiania: obowiązek wyraźnego informowania o dokonywanych czynnościach  w tym o dokonywaniu zakupu czy innej odpłatnej czynności – zmiany w procedurze reklamacyjnej i polityce zwrotów produktów dotkniętych wadą – nowe obowiązki informacyjne, w tym nową formę udzielania informacji – wprowadzenie szczególnych regulacji dotyczących umów z zakresu usług finansowych zawieranych na odległość – obowiązek wydania konsumentowi potwierdzenia zawarcia umowy Wszelkie zmiany wprowadzone ustawą o prawach konsumenta mają niebagatelne znaczenie zarówno dla konsumentów jak i przedsiębiorców prowadzących sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (w tym sprzedaż internetową). Istotne jest, aby konsumenci znali swoje prawa wprowadzone przedmiotową ustawą, zaś przedsiębiorcy dopełniali obowiązków, które ustawa na nich nakłada. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenia na temat zmian w prawie konsumenckim. Autorzy: Piotr J. Turowicz, Bartosz Bacławski

Poprzedni post

Następny post