Pouczenie COV-1

W niektórych sprawach terminy sądowe jednak biegną! Dzisiaj zaskoczył nas Sąd Okręgowy, doręczając Pouczenie COV-1 (w załączeniu wzór), no i 7-dniowy termin biegnie normalnie – w naszej pracy nie „zasłonimy się”, nomen omen, epidemią.

Od strony prawnej wygląda to następująco: z jednej strony, jak już pisaliśmy 15 kwietnia, w okresie epidemii bieg terminów procesowych i sądowych co do zasady nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Z drugiej strony, zasada ta nie dotyczy tzw. spraw pilnych oraz sytuacji, gdy Sąd wyda zarządzenie o biegu terminu – a Sąd może to zrobić w przypadku, gdy uzasadnia to ważny interes strony lub interes publiczny. Sąd może przy tym wydłużyć termin, który wynika z ustawy.

Tarcza 1.0 nie przewidywała zarządzenia o biegu terminu; rozwiązanie to wprowadzono dopiero w Tarczy 2.0.

Jeśli Sąd wyda zarządzenie o biegu terminu, a jednocześnie nie skorzysta z uprawnienia do jego wydłużenia – w naszym przypadku jest to krótki 7-dniowy termin – bez względu na epidemię termin biegnie od dnia doręczenia postanowienia.

 

Bartosz Jankowski

Poprzedni post

Następny post